Prva sarajevska pobjeda čovjeka nad oklopnjakom

Kada su agresorske snage okupirale Sarajevo 1992. godine, hrabre Sarajlije su pokazale i dokazale svoj patriotizam. Uprkos činjenici da Armija RBiH tada nije bila formirana, što znači da niko nije bio primoran da brani svoju državu, većina Sarajlija je uzela puške i krenula u odbranu okupiranog Sarajeva. Među hrabrim Sarajlijama bio je i Nusret Daut.

Nusret je rođen 15. oktobra 1963. godine. Živio je u Sarajevu i radio na željezničkoj stanici. Kad se zaratilo, odmah se uhvatio puške kao i ostali njegovi saborci, i išao na prvu liniju. Išao je u sve akcije u kojima je trebala pomaoć. Nusret Daut je prvi čovjek u Sarajevu koji je uništio  tenk - bila je to prva sarajevska pobjeda čovjeka nad oklopnjakom.
Nažalost, Nusret je toga dana, neposredno nakon pobjede nad tenkom i poginuo.

Poginuo je nesretnog, 10. maja 1992. godine na Hrasnom brdu, kada su srpski agresori htjeli tenkom ući u već okupirano Sarajevo. Nusret je krenuo na tenk sa flašom benzina, bez ikakvog oružja. Kada je zapalio tenk, rekao je: "SAD I DA POGINEM NE BI MI BILO ŽAO". Bile su to nažalost, njegove posljednje riječi - u tom trenutku ga je pokosio četnički rafal i poginuo je kao vojnik, pripadnik Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad Sarajevo.
Za svoju hrabrost dobio je najveće ratno priznanje - "ZLATNI LJILJAN".