Ustanak u Drvaru

27. juli u bivšoj Jugoslaviji slavio se kao Dan ustanka naroda BiH. Vezan je za datum 27.07.1941. kada je izvedena prva ustanička akcija na teritoriju BiH. Ta akcija izvedena je u malom gradu Drvaru.

Grad Drvar je većinu vremena bio slobodan grad u Drugom svjetskom ratu, također Drvar je jedan od herojskih gradova koji je dao 15 narodnih heroja. Ovaj grad je odlikovan ordenom "Narodnog heroja". Ustanak je otpočeo rano u zoru, žestokim gerilskim napadom partizana na ustaške postrojbe. Bitke su vođene čitav dan, da bi na kraju partizani izvojevali veliku pobjedu.

Ova pobjeda je bila put ka formiranju republike tkz. Drvarske republike. Ali možda i veći uspijeh bilo je masovno priključivanje ljudi u partizanske odrede. Drvar je ostao slobodan nekoliko mjeseci da bi ga kasnije jake njemačko-ustaške snage povratile. Drvar su nakon toga nekoliko puta vraćali partizani, da bi ga konačno oslobodili 1944. godine.