Ukinuta željeznička pruga Podlugovi - Vareš

Pruga Podlugovi – Vareš, u dužini od 24,557 km, izgrađena je i puštena u saobraćaj 7. novembra 1895. godine, a ukinuta je 28. marta 1953. godine kada je izgrađena pruga normalnog kolosjeka Podlugovi – Droškovac.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.