Ukinuta željeznička pruga Usora - Teslić - Pribinić

Pruga Usora – Teslić – Pribinić izgrađena je u doba Austro – Ugarske monarhije kao šumsko – industrijska pruga austrijskog industrijalca Ota Štajnbajsa. Poslije drugog svjetskog rata uključena je u mrežu pruga jugoslavenskih željeznica i na taj način postala pruga za javni saobraćaj. Dio pruge od Teslića do Pribinića ukinut je poslije drugog svjetskog rata, a pruga Usora – Teslić ukinuta je 1. aprila 1968. godine.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.