Ukinuta pruga Lašva - Travnik - Donji Vakuf - Jajce

Pruga od Lašve do Travnika izgrađena je i puštena u saobraćaj 26. oktobra 1893.godine, od Travnika do Bugojna 14. oktobra 1894. godine, a od Donjeg Vakufa do Jajca 1. maja 1895. godine. Pruga od Bugojna do Gornjeg Vakufa izgrađena je i puštena usaobraćaj 3. oktobra 1945. godine. 28. maja 1972. godine ukinuta je pruga Donji Vakuf – Bugojno – Gornji Vakuf, a 1. juna 1975. godine ukinute su pruge Lašva – Travnik – Donji Vakuf i Donji Vakuf – Jajce.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.