Rođen Željko Komšić

Željko Komšić rođen je 20. januara 1964 godine u Sarajevu, gdje se redovno školovao i diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom školovanja bio aktivan u studentskom pokretu. Završio Georgetown Leadership Seminar (Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University,Washington, D.C.)

U 1992. godini radio je kao diplomirani pravnik u Zavodu za mirovinsko osiguranje BiH. Odmah nakon početka agresije na BiH, dobrovoljno pristupio u redove Armije BiH, te je pokazao izuzetnu hrabrost u odbrani Sarajeva i odlikovan je najvišim ratnim odlikovanjem "Zlatni ljiljan". U vojsci je dobio čin natporučnika i na vlastiti zahtijev demobilisan početkom 1996. godine.

Od 1996. do 1998. godine radio je u Ministarstvu za raseljena lica i izbjeglice Federacije BiH. Aktivno politički djeluje u Socijaldemokratskoj partiji BiH i biva izabran za vijećnika grada Sarajeva. Od 1998. do 2000. godine obavlja dužnost predsjednika Gradskog vijeća grada Sarajeva. Na lokalnim izborima 2000. godine izabran je za vijećnika, a potom za načelnika općine Novo Sarajevo, gdje ostaje na dužnosti do jeseni 2001. godine.

Nakon uspostave diplomatskih odnosa BiH sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, 2001. godine postavljen je na dužnost prvog izvanrednog i opunomoćenog ambasadora BiH u Beogradu. U proljeće 2003. godine dao je ostavku na dužnost ambasadora BiH u SRJ u znak neslaganja sa nacionalističkim konceptom vlasti u BiH.

Izabran je u najuže rukovodstvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Od 2003. do 2004. godine obavljao je dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva. Na lokalnim izborima 2004. godine je pobijedio i izabran je za načelnika općine Novo Sarajevo.

Na kongresu SDP BiH izabran je za dopredsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, a na općim izborima 2006. godine u BiH kandidirao se za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, pobijedio je i izabran na dužnost člana Predsjedništva BiH sa četvorogodišnjim mandatom, počev od 01. oktobra 2006. godine. Dužnost predsjedavajućeg Predsjedništva BiH preuzeo je 06. jula 2007. godine.

Nosilac je odlikovanja Svete stolice Commando con placca dell'Ordine Piano. Komšić je, također i počasni građanin St. Louisa (Missouri, USA) i El Pasa, (Texas, SAD).