Premješteno sjedište Vlade Republike Srpske u Banja Luku

Republika Srpska je jedan od dva entiteta unutar Bosne i Hercegovine, drugi je Federacija Bosne i Hercegovine. Tokom političke krize nakon otcjepljenja Hrvatske i Slovenije od Jugoslavije, 25. juna 1991. godine, bosanski Srbi su stvorili posebnu skupštinu 24. oktobra. Datuma 21. novembra 1991. godine skupština je objavila da sve općine, mjesne zajednice, i naseljena mjesta gdje je više od 50% stanovnika glasalo da Bosna i Hercegovina ostane u Jugoslaviji, postaju dijelom "srpskih autonomnih teritorija".

31. januara 1998. godine održano je zasjedanje Skupštine Republike Srpske, na kojem je Skupština Republike Srpske odlučila da se sjedište vlade Republike Srpske sa Pala premjesti u Banja Luku.
Predsjednik Vlade Republike Srpske 1998. godine, bio je Milorad Dodik. Vlada Republike Srpske bila je 1998. godine, sačinjena od sljedećih članova:

1. MANOJLO MILOVANOVIĆ, ministar odbrane,
2. Mr MILOVAN STANKOVIĆ, ministar unutrašnjih poslova,
3. Dr. Nenad Suzić, ministar prosvjete,
4. NOVAK KONDIĆ, ministar finansija,
5. PETKO ČANČAR, ministar pravde,
6. Dr. ŽELJKO RODIĆ, ministar zdravlja i socijalne zaštite,
7. Mr VLADIMIR DOKIĆ, ministar energetike i rudarstva,
8. Mr MILENKO SAVIĆ, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
9. MARKO PAVIĆ, ministar prometa i veza,
10. Dr. ŽIVOJIN ERIĆ, ministar nauke i kulture,
11. NIKOLA KRAGULJ, ministar trgovine i turizma,
12. JOVO BAŠIĆ, ministar za urbanizam, graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i ekologiju,
13. RAJKO VASIĆ, ministar informacija
14. MILADIN DRAGIČEVIĆ, ministar za izbjeglice i raseljena lica,
15. Jovo Turanjanin, ministar vjera,
16. MILORAD KARALIĆ, ministar sporta i omladine
17. TIHOMIR GLIGORIĆ, ministar za pitanja boraca, žrtava rata i rada,
18. SAVO LONČAR, ministar za ekonomske odnose s inostranstvom,
19. OSTOJA KREMENOVIĆ, ministar uprave i lokalne samouprave,
20. ĐURAĐ BANJAC, ministar industrije i tehnologije.