Rođena Nasiha Kapidžić-Hadžić

Nasiha Kapidžić-Hadžić rođena je 6. novembar 1931. u Banja Luci, a umrla 22. septembra 1995. godine u Sarajevu. Bila je bh. pjesnikinja, urednica i prozni pisac. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnom gradu i diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U početku je radila kao profesor u banjalučkoj gimnaziji, a zatim je bila urednik u Obrazovnom i Dječijem programu Radio-Sarajeva. Potom je prešla u Izdavačko preduzeće "Veselin Masleša" gdje je, do penzionisanja, bila urednik edicije za djecu i omladinu.

Nasiha Kapidžić-Hadžić je pisala poeziju za djecu, poetsko prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole. Zastupljena je izborom iz pjesničkog opusa u školskoj lektiri.

Za stvaralački rad dobila je niz nagrada i priznanja, između ostalih:

  • Dvadesetsedmojulsku nagradu
  • Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva
  • nagradu Zmajevih dječijih igara
  • nagradu "Veselin Masleša" koju dodjeljuje grad Banja Luka
  • dvije godišnje nagrade Izdavačkog preduzeća "Svjetlost"

Neka najpoznatija djela:

  • Maskenbal u šumi
  • Vezeni most
  • Pjetlić, svraka i proljeće
  • Šare djetinjstva i mnoge dr.