Obnovljena najstarija džamija u Bosni i Hercegovini

Prva džamija u BiH po narodnim predajama izgrađena je u Ustikolini 1448-1449 god. Nije poznato ko su bili graditelji džamije. Njen osnivač je Turhan Emin-beg, jedan od vojskovođa Murata II. Kakva i kolika je bila ta džamija ne zna se. Pretpostavlja se da je poslije raznih rušenja i paljenja kroz ratove, džamija iznova pravljena na istim temeljima.

29. novembra 1941. god. Turhan Emin-begova džamija  je spaljena.

Po završetku rata mještani su bili spremni da izgrade džamiju, ali se radilo i o historijski važnom objektu, pa se tako Turhan Emin-begova džamija našla na spisku prioriteta za rekonstrukciju kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti u Sarajevu. Istoričari, konzervatori i arhitekti su radili svoj posao od 1953. do 1955., da bi je 1956. god. predali za upotrebu. Svi su brinuli da džamija dobije atribute kako bi sačuvala imidž najstarije u BiH. Uspjeli su, pa je, kao takva, stavljena pod zaštitu države.

Iz budžeta države utrošeno je 1.600.000 dinara za izgradnju, dok su mještani prikupili manji iznos novčanih sredstava, ali su se odazivali svakom pozivu na radnu akciju u toku izgradnje. Na dan otvaranja su priložili 50 ćilima i serdžada.

Svečano otvaranje obnovljene džamije bilo je 6. oktobra 1956. god.