Prvi put zapaljena zgrada "Oslobođenja"

29. maja 1992. godine sa srpskih položaja u Nedžarićima granatirana je i prvi put zapaljena zgrada Oslobođenja. Isti dan, 29. maj 1992. godine, srušena je i zapaljena džamija Magribija na Marijin dvoru u Sarajevu.

Zahvaljujući radnicima obezbjeđenja, grafičarima i novinarima, požar je lokaliziran, ali su mnogi vitalni dijelovi zgrade pretrpjeli velika oštećenja.

Tri mjeseca kasnije zgrada Oslobođenja je drugi put zapaljena, nakon čega su se dva nebodera ovog zdanja srušila.

Granatiranjem zgrade Oslobođenja dokazuje se da su snage srpskog agresora za cilj imale da onemoguće i opstruiraju rad svih medija u Bosni i Hercegovini, te da na taj način onemoguće svjetskoj javnosti da zna šta se tačno dešava u BiH.

Uprkos granatiranju agresora, dnevna novina Oslobođenje dobila je nagradu List godine u svijetu 1992, zahvaljujući požrtvovanosti svojih novinara i svih ostali uposlenika.

Zgrada sarajevskog dnevnog lista "Oslobođenje" izgrađena je 1982. godine.

Izvor: Oslobođenje.ba | Historija.ba