Udruživanje fakulteta u "Univerzitet u Tuzli"

Počelo je 1958. godine, kada je na zahtjev bosanskohercegovačkih rudnika osnovana Viša rudarsko - tehnička škola. U prvu generaciju je upisano 158 studenata. 1959. godine osnovan je Tehnološki fakultet kao prvi dislocirani fakultet sarajevskog univerziteta. Na ovom fakultetu je odbranjena i prva doktorska disertacija već 1962. godine. Viša rudarska škola prerasta u Rudarski fakultet 1960. godine. Iste godine započnje sa radom i Viša pedagoška škola koja u prvoj generaciji upisuje 71 redovnog i 236 vanrednih studenata.Značajan datum svakako je osnivanje medicinskog fakulteta 1976. godine. To je bila raskrsnica sa koje se ušlo u područje multidisciplinarnosti odmičući se postepeno od pretežno tehničke profilacije. Osnivanje Univerziteta je postalo nužnost i logičan slijed događaja, ne samo da bi se nastavio razvoj visokog obrazovanja nego i da bi se osigurao daljnji kulturni i društveni preobražaj jednog od najmnogoljudnijih regiona Bosne i Hercegovine.

Univerzitet u Tuzli je osnovan 1976. godine. Osnivanju je prethodilo konstituiranje Zajednice visokoškolskih i naučnoistrazivačkih institucija u regionu Sjeveroistočne Bosne 1972. godine i Konzorcija za razvoj višeg i visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u Tuzli. Odlukom Skupštine općine Tuzla od 15. aprila 1975. godine imenovanje Inicijativni odbor za osnivanje Univerziteta sa 104 člana i predsjednikom akademikom Ismetom Mujezinovićem. Sporazum o udruzivanju u Univerzitet je potpisan 18. novembra 1976. godine u Sarajevu a svečanost početka rada je odrzana 18. decembra u Tuzli.

Kasnija zbivanja; osnivanje Defektološkog i prerastanje Pedagoške akademije u Filozofski fakultet 1993. godine, početak studija engleskog i njemačkog jezika, studija žurnalistike, psihologije i pedagogije, kao i osnivanje Akademije za scensku umjetnost, Farmaceutskog i Pravnog fakulteta uvodi ovaj univerzitet u novu fazu razvoja, koja bi trebala rezultirati formiranjem kritične mase humanističke inteligencije u tuzlanskoj regiji, bez koje je nezamislivo uključivanje u savremene globalne tokove.

Proces priključivanja Bosne i Hercegovine u međunarodnu zajednicu, predpostavlja prihvatanje potpuno novih i drugačijih standarda u svim oblastima. Za Univerzitet u Tuzli to je značilo višestruke reforme organizacije i menadžmenta i inoviranje obrazovnih i naučno - istraživačkih metoda i sadržaja. Fokus je na uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu, preko različitih naučnoistrazivačkih projekata i programa.

Univerzitet u Tuzli danas je institucija bez koje bi bilo nemoguće zamisliti grad Tuzlu. Univerzitet u Tuzli u okviru 44 studijska profila organizuje i izvodi nastavno-naučni proces na 13 fakulteta: Akademija dramskih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Farmaceutski fakultet, Filozofski fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Rudarsko-Geološko-Građevinski i Tehnološki fakultet.