Osnovana fondacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca

27. decembra 2005. godine osnovana je fondacija Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, koju čine predsjednik Semir Osmanagić, i ostali priznati naučnici širom svijeta kao i u Bosni i Hercegovini, dok je koordinator za organizaciju i logistiku profesor Senad Hodović. Početkom januara, naučnik dr. Amer Smailbegović, član Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, analizirao je rezultate termalne inercije, i na osnovu njih zaključio da brda Visočica (Bosanska piramida Sunca), Plješevica (Bosanska piramida Mjeseca) i još dva uzvišenja predstavljaju anomalije. Prema njegovim rječima ova uzvišenja se hlade brže okoline zbog toga što su prisutni materijali manje gustoće, veće porotnosti, te unutrašnje šupljine i prolazi, što utiče na gubitak topline koji je normalan za vještačke strukture. Izvršeno je i formiranje zavoda koje okuplja poznate svjetske historičare, antropologe i arheologe. Zavod ima i svoju internet stranicu. Detaljna istraživanja su otpočela 14. aprila 2006. godine.

Prva istraživanja

U aprilu 2005. Semir Osmanagić, pseudoistraživač bosanskog porijekla koji živi u SAD, je posjetio visočki Zavičajni muzej. Dok je prof. Senad Hodović pomenutom Osmanagiću objašnjavao sve o srednjovjekovnoj Bosni i kamenim ostacima srednjovjekovnog grada Visoki na Visočici, te kako se sa Visočice vide tri kraljevska stolna mjesta, pomenuo je kako Visočica ima piramidalni oblik, što je rijedak fenomen. Tu je nastala zainteresovanost Semira Osmanagića. Osmanagić, koji je inače samoproglašeni istraživač, je obišao brojne lokalitete gdje se nalaze, prema njegovim riječima, slične piramide kao na Visočici, te na druga dva obližnja brda - manje piramide (detaljnije Bosanska Piramida Sunca). Tada dobija ovlaštenja da vrši sondažna bušenja uprkos burnim protestima domaćih i stranih stručnjaka. Prema riječima Osmanagića, sondažna bušenja ukazuju na mnogobrojne anomalije koje upućuju da se ispod brda Visočica, tj. njenog gornjeg dijela, nalazi piramida.


Semir Osmanagić je nastavio daljna istraživanja vršeći satelitske i zračne snimke. Pomoću geodetskih mapa utvrdio da brdo Visočica ima piramidalan oblik te da su njene četiri strane okrenute prema stranama svijeta (istok, zapad, sjever, jug) kako su inače izgrađene sve piramide. Starost piramide nije utvrđena iako se procjenjuje da je stara oko 7000 godina. U oktobru nastavlja istraživanja, te se vrše manja iskopavanja na vrhu i podnožju piramide pa tako i tu nalazi nove dokaze u obliku kamenih blokova, stepenica itd. Kraj oktobra je ujedno bio i kraj istraživanja za 2005. godinu, a Semir Osmanagić je dobio ovlaštenja da nastavi svoja istraživanja koja su počela u aprilu 2006 godine.