Otvorena Plava bolnica u Tuzli

U Tuzli je 9. decembra 2009.g. otvorena Plava klinika sa radioterapijom, u čiju izgradnju je uloženo 50,7 miliona KM.

Bolnica je opremljena najsavremenijom opremom i izgrađena prema najvišim standardima i predstavlja veliki iskorak u tehničko-tehnološkom smislu, što omogućava dalji napredak i primjenu najnovijih medicinskih dostignuća u liječenju i terapiji.

U objekat Plave klinike smještene su klinike za neurologiju, neurohirurgiju, kardiovaskularnu hirurgiju, plastičnu i maksiofacijalnu hirurgiju, kao i Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić, koji je otvorio Kliniku, rekao je da BiH ima ljude za velike podvige, što pokazuje i Plava klinika sa radioterapijom, koja se nalazi u sastavu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

On je naglasio da se izgradnja Plave klinike ugrađuje u veliki projekat izgradnje moderne BiH, ističući da će, sa malo dobre volje, još biti takvih podviga i projekata.

Direktor Univerzitetsko-kliničkog centra Elmir Čičkušić rekao je da je izgradnja zdravstvenih objekata veliki događaj za svaku zemlju, a pogotovo BiH, koja se nalazi u fazi postratne obnove.

On je dodao da je time čast mnogo veća kada je riječ o objektima veličine i značaja kakva je Plava klinika.

Za izgradnju ove bolnice Vlada Holandije donirala je 20,1 miliona KM na osnovu sporazuma o grantu između Savjeta ministara BiH i holandske NIO banke, dok je preostali iznos od 30,6 miliona KM obezbijeđen kreditnim sredstvima po sporazumu između Savjeta ministara BiH, federalne i Vlade Tuzlanskog kantona i Fortis banke, sa rokom otplate od 10 godina.

Projekat na izgradnji Plave klinike počeo je 1986. godine, ali je zbog ratnih dešavanja gradnja prekinuta. Skupština Tuzlanskog kantona odlučila je 2002. godine da bude nastavljen projekat izgradnje ovog objekta do konačne realizacije.

Opremanje i izgradnju Plave klinike sa radioterapijom realizovala je holandska firma "Vamed" po principu "ključ u ruke".