Rođen Dragan Vikić

Dragan Vikić je rođen 08.10. 1955. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio također u Sarajevu. 1980. godine završafa i Fakultet za fizičku kulturu  u Sarajevu.

Majstor karatea 5. dan.
Kao član karate kluba BOSNA bio je tri puta karate prvak bivše Jugoslavije u teškoj kategoriji i, kao član reprezentacije nosilac svih madalja sa evropskih ekipnih prvenstava u perioduod 1977. do 1983.
godine.

Nakon završetka fakulteta zapošljava se, kao stipendista, u BiH policiji. Dobija funkciju komandira voda u bosanskoj Specijalnoj jedinici, nakon toga postaje komandir čete i pred rat, početkom 1992. postaje komandant tadašnje Specijalne jedinice, koja je nosila naziv Odred za posebne namjene MUP-a RBiH.

Za dotadašnji rad u policiji više puta je nagrađivan, a najznačajnija odlikovanja su "Plaketa bezbjednosti" i "Orden rad sa srebrenim vijencem" bivše Jugoslavije.

Početkom rata, aprila 1992. godine, u Skupštini Republike Bosne i Hercegovine, javno, pred televizijskim kamerama, poziva građane Sarajeva da brane grad od napada Srpske vojske, presudno učestvuje u organizaciji odbrane, predvodi Specijalnu jedinicu u teškim borbama i postaje jedan od legendarnih komandanata Sarajeva.

U ratnom periodu je odlikovan sa najvišim priznanjima Oružanih snaga R BiH: "Zlatnom policijskom značkom", "Specijalnom značkom" i "Zlatnim ljiljanom".

Od januara 1994. godine odlazi na dužnost načelnika Sektora za istraživanje i primjenu metoda i sredstava u borbi protiv terorizma Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine.

Za sportske i ratne zasluge 2004. godine dobija prestižno priznanje "Šestoaprilsku nagradu grada Sarajeva". Nastavlja bogatu sportsku karijeru i postaje aktuelni Predsjednik Karate saveza BiH.