Osnovan Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Banja Luci osnovan je 04.07.2001., a počeo sa radom 20.07.2001.. Ovaj fakultet pripada Univerzitetu Banja Luka. Sportski radnici Banja Luke odmah po okončanju rata, pokreću inicijativu da se pri Filozofskom fakultetu formira odsjek za fizičku kulturu.

Tadašnje ministarstvo prosvete rješenjem broj 06-13/97 od 19.09.1997. godine daje saglasnost da se na Filozofskom fakultetu otvori Odsjek za fizičku kulturu. Obrazovanje studenata je počelo školske 1997/98 godine. U prvu generaciju je upisano 55 redovnih studenata.

Iskustvo u četverogodišnjem radu Odsjeka za fizičku kulturu u okviru Filozofskog fakulteta, pokazalo je potrebu za organizovanjem samostalnog fakulteta.