Osnovan Tehnološki fakultet Banja Luka

12. februara 1975. godine osnovan je Tehnološki fakultet u Banja Luci, a sa radom je počeo  23. novembra 1975. iste godine. Tehnološki odsjek, sa smjerom hemijska prerada drveta, formiran je nešto ranije, tačnije 1962. godine. U sastavu Tehnološkog odsjeka, od školske 1971/72. godine, počinje sa radom i Smjer biotehnološko-prehrambeni, a školske 1975/76. smjer hemijska prerada drveta se prevodi u hemijsko-tehnološki smjer.

Od 1975. godine, Tehnološki fakultet se nalazi u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Januara 1977. godine, postojeći smjerovi prerastaju u odsjeke: Hemijsko-tehnološki i Biotehnološko-prehrambeni. Odsjek tekstilno inženjerstvo formiran je 1987. godine, a treba spomenuti i da je školske 2010/11. godine, počeo sa radom studijski program Grafičko inženjerstvo.