Osnovana Granična policija Bosne i Hercegovine

Granična policija Bosne i Hercegovine (ranije: Državna granična služba BiH) uspostavljena je na temelju Zakona o Državnoj graničnoj službi BiH, koji je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, 13. januara 2000. godine donio Visoki predstavnik u BiH.

Sa operativnim radom Granična policija BiH je otpočela 6. juna 2000. godine formiranjem prve Jedinice / Postrojbe, J/PGP Aerodrom Sarajevo.

Proces preuzimanja poslova nadzora i kontrole prelaska državne granice od entitetskih i kantonalnih MUP-ova tekao je etapno i okončan je 30. septembra 2002. godine inauguracijom Jedinice / Postrojbe Granične policije Strmica.

Donošenjem novog Zakona o Državnoj graničnoj službi - Graničnoj policiji BiH u oktobru 2004. godine, Granična policija BiH je definirana kao upravna organizacija u okviru Ministarstva sigurnosti BiH, sa operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja policijskih poslova vezanih za nadzor i kontrolu prelaska granice BiH i drugih poslova propisanih zakonom.

Zakonom o izmjeni Zakona o Državnoj graničnoj službi, koji je stupio na snagu 18. 04. 2007. godine, naziv Državna granična služba BiH promijenjen je u Granična policija Bosne i Hercegovine.