Rođena Desanka Kovačević - Kojić

3. oktobra 1925. godine rođena je Desanka Kovačević-Kojić. Desanka je bh. historičar, medievalist i akademik ANU BiH i SANU. Završila je studij historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 1950. Jedno vrijeme zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za historiju gdje je prošla sva zvanja. Od 1993. godine živi u Beogradu. Predmet proučavanja je historija srednjovjekovne Bosne i Srbije. Objavila je četiri knjige i oko 100 naučnih i stručnih radova, prikaza i osvrta.

Bibliografija:
- Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Djela 18, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka 13, Sarajevo 1961;
- Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Veselin Masleša, Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1978;
- Trgovačke knjige braće Kabužić (Caboga) 1426-1433, Spomenik SANU 137, Odeljenje istorijskih nauka 11, Beograd 1999.
- Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV-XV vijek), Istorijski institut, Studia Historica Collecta, Knjiga 2, Beograd 2007.