Ponovo pokrenut časopis "Bosanska vila"

10. maja 1994. godine SPKD "Prosvjeta" - Sarajevo u preteškim  ratnim uslovima, ponovo je pokrenulo "Bosansku vilu", list za nauku, kulturu i društvena pitanja. "Bosanska vila" je jedan od najstarijih časopisa u BiH. Pokrenuta je 1885. godine, a prvi broj, koji je izašao 16. decembra, nazvan je "list za zabavu, pouku i književnost". "Bosanska vila" bila je u svom skoro tridesetogodišnjem postojanju otvorena saradnicima svih konfesija i, nažalost, prestala sa radom izbijanjem Prvog svjetskog rata.

Šest brojeva "Bosanske vile" publikovane u periodu od maja 1994. do aprila 1977. godine (kao glavni i odgovorni urednici potpisivali su se Goran Simić, Božo Kljajić i Borislav Spasojević) štampana su ćiriličnim i latiničnim pismom u tiražu od 500 do 1000 primjeraka. Od broja 7-8, vanjski izgled časopisa  se mijenja, kao i naziv : list za književnost, kulturu i društvena pitanja, koju do 14. broja uređuje Dejan Đuričković. Od 15-16 broja glavni i odgovorni urednik je Dragoslav Janjić. List se od  broja 7-8 štampa isključivo ćiriličnim pismom. "Bosanska vila" je srpski nacionalni časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, ali je ona otvorena i drugim nacionalnim kulturama i autorima drugih nacionalnosti. Ona objavljuje književne priloge savremenih pisaca, prvenstveno iz BiH, ali i drugih autora sa područja ex Jugoslavije, donosi priloge iz kulturne baštine i o njoj, radove iz oblasti društvenih nauka, pozorišta, filma, likovnih umjetnosti, stranih književnosti, prvenstveno priče i poeziju, obilježava godišnjice značajnih događaja iz istorije srpskog naroda, kao i godišnjice značajnih stvaralaca (srpskih i nesrpskih), objavljuje informativno-analitičke tekstove domaćih i stranih autora, tretira aktuelna pitanja jezika u BiH, predstavlja nove knjige i druga pitanja iz oblasti književnosti, kulture i društvenog života.

U tretiranju navedenih pitanja, časopis njeguje duh otvorenosti, tolerancije, demokratske širine, duh intelektualnog dostojanstva, analitičnosti i razuma, distanciran od pitanja tekuće politike, njenih promjenjljivih i prolaznih ideja i raspoloženja. "Bosanska vila" je u svom programu rada koncipirana tako da izlazi četiri puta godišnje, ali zbog nedostatka materijalnih sredstava nije mogla da ostvari zacrtane ciljeve, te je u toku nepunih deset godina izašlo 30 brojeva. U 2002. godini nije se pojavio niti jedan broj. Časopis je izašao šest puta kao dvobroj (7-8, 15-16, 19-20, 22-23, 24-25, 27-28).

U okviru "Bosanske vile"  objavljeno je 6 posebnih separata: Nenad Veličković: "Jugo" - pozorišna komedija (br.13/1998.), Mladen Subotić: "Jedno rujansko poslijepodne Antona Pavloviča" - drama (br.14/1999.), Dragoslav Janjić: "Obaranje svjetskog rekorda" - nacionalna tragikomedija u tri kafanske slike (br.15-16/ 1999.), "Bosanska vila" (1885-2000) – izbor tekstova iz godišta 1885- 1914. godine (br.18/ 2000) , Laza Somborski: "Od Steve do Filipa" ili hronika jedne  sarajevske porodice, (br.21/2000.),  i "Povodom jubileja SPKD "Prosvjeta" - Sarajevo  (1902-2002)  (br. 22-23/2002.).

"Bosanska vila" je do sada objavila 881 tekst od 285 autora na ukupno 1427 strana, uključujući i separate.