Osnovan Fakultet elektrotehnike u Tuzli

Odjeljenje Elektrotehničkog fakulteta iz Sarajeva u Tuzli osnovano je u julu 1972. godine. Prva generacija studenata upisana je u septembru 1972. godine i brojala je 135 studenata. Nešto kasnije, 1976. godine Elektrotehnički fakultet u Tuzli počinje sa radom upisujući V generaciju studenata, već brojeći 361 studenta.
 
Od decembra 1988. godine Fakultet posluje pod nazivom Fakultet elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Zakonom o univerzitetu u Tuzli od 22.09.1999. godine Fakultet elektrotehnike i mašinstva razdvojen je na dvije organizacione jedinice, Fakultet elektrotehnike i Mašinski fakultet.

Do sada na Fakultetu elektrotehnike u Tuzli je

-  diplomiralo 1299 studenta,
-  magistriralo 118 magistranata,
-  doktoriralo 15 doktora,

dok trenutno (šk. 2010/11 god.) ima 765 studenata.

Godišnje diplomira oko 60 studenata.