Rođen Stjepan Šiber

Stjepan Šiber je rođen 20. juna 1938. u Gradačcu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Poslije toga odlazi u Ljubljanju gdje završava Vojnu akademiju i postaje oficir JNA, koji je kroz niz unapređenja, 1992. godine došao do čina pukovnika JNA. U aprilu 1992, sa početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, stavlja se na raspolaganje Predsjedništvu RBiH, koje ga postavlja za zamjenika komandanta Armije RBiH, te ga 1993. unapređuje u čin brigadnog generala i postavlja na mjesto vojnog atašea u Ambasadi BiH u Švicarskoj. Nakon rata djeluje kao član Republikanske stranke BiH, zajedno sa Stjepanom Kljujićem, ratnim članom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.