Rođen Ibrahim Kajan

Ibrahim Kajan rođen je 01. novembra 1944. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Dubrovniku i Fakultetu za defektologiju u Zagrebu, u kojem živi od 1969. godine. Magistrirao i doktorirao na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Radio u Zagrebu kao lektor, bibliotekar, urednik časopisa... Akademsku godinu 1989/90. proveo na naučnom istraživanju u Ankari i Istanbulu. Od 1992. je glavnim urednik časopisa "Behar", pokrenutog u Kulturnom društvu Bošnjaka "Preporod" Hrvatske, kojemu je osnivač i predsjednik (1991.- 2001.). Pokrenuo je i informativni list "Behar Journal" , te časopis za mlade "Jasmin" .

Radio-Zagreb mu je emitirao pet radio-igara, od kojih je jedna za djecu, a Radio Federacije BiH "Katarinu Kosaču – Posljednju večeru", koja je doživjela dvije scenske postavke: prvo je na scenu postavio Mostarski