Rođen Nijaz Duraković

1. janura 1949. godine u Stocu rođen je Nijaz Duraković, profesor, nekadašnji član Predsjedništva BiH i predsjenik SDP-a.

Nijaz Duraković 1971. godine završava studij sociologijena Fakultetu političkih nauka  u Sarajevu, zatim 1975. dobija i titulu magistra, a doktorirao je 1979. godine.

Rad na istom fakultetu počeo je kao asistent 1976. godine, a 1986. godine postaje redovni porfesor na predmetima "Uporedni politički sistemi" i "Međunarodni odnosi"

1967. godine pristupio je Savezu komunista, a od 1988. do 1991. godine bio je član predsjedništva Cenralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.
1992. godine, na ratnom kongresu, osniva novu stranku za koju je napisao program, pod nazivom Socijaldemokratska partija (SDP), čiji je bio i predsjednik.

Od 1992. do 1996. bio je član ratnog Predjedništva Republike BiH.
1997. godine predsjeničku funkciju SDP-a preuzima Zlatko Lagumdžija, a Nijaz Duraković potaje član Glavnog odbora i Predsjedništva stranke. 2002. godine napušta stranku.

2006. priključuje se Socijaldemokratskoj Uniji i iste godine je nosilac liste na Parlamentarnim izborima za Patrijostski blok BOSS-SDU za Predstavnički dom Parlamenta BiH.

Objavio je 16 knjiga i više od 200 naučnih i istraživačkih radova.

Umro je u Sarajevu 29. januara 2012. godine.