Usvojena himna "Intermezzo"

10. februara 1998. godine usvojena je nova himna "Intermezzo". Stara himna "Jedna si jedina" je zbog navodnog isključivanja Srba i Hrvata zamjenjena samo instrumentalom nazivom "Intermezzo". Iako stari teskt himne nije sadržavao niti jedno ime etničkih grupa u BiH. Muzičku podlogu je komponovao je Dušan Šestić.

Tekst himne
"JEDNA SI JEDINA"

Zemljo tisućljetna
Na vjernost ti se kunem
Od mora do Save
Od Drine do Une

Jedna si jedina
Moja domovina
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina

Bog nek' te sačuva
Za pokoljenja nova
Zemljo mojih snova
Mojih pradjedova

Jedna si jedina
Moja domovina
Jedna si jedina
Bosna i Hercegovina