Konstituiran Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je konstituiran 15. februara 1964. godine na temelju Ustava iz 1963. godine, a zadržan je i kasnijim Ustavom iz 1974. godine. Ovaj je Ustavni sud u prvom redu imao je ovlasti u apstraktnoj normativnoj kontroli, kao što je odlučivanje o suglasju (republičkih) zakona s Ustavom i o ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i općih i samoupravnih akata, te rješenje sporova među tadašnjom Republikom i drugim društveno-političkim zajednicama, kao i sukoba ovlasti među sudovima i tijelima društveno-političkih zajednica. Zakonom o Ustavnom sudu su bila regulirana pitanja organiziranja, ovlasti i postupka pred ovim Ustavnim sudom.

Danas Ustavni sud Bosne i Hercegovine, pored klasičnog zadatka koji se odnosi na zaštitu ustavnosti, ostvaruje u pojedinim vrstama sporova i neposredniju vezu sa sudskom odnosno zakonodavnom vlašću. Ustavni sud BiH odlučuje u apelacijama na presude vrhovnih sudova entiteta i na neki način preuzima ulogu Vrhovnoga suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je jedini nadležan da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po Ustavu BiH između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne ograničavajući se na to pitanje. Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.