Osnovana Srednja muzička škola u Tuzli

Srednja muzička škola u Tuzli osnovana je 22. februara 1957. godine, i od tada pa do danas činila je okosnicu muzičkog života grada Tuzle i šire. Osnivači su bili profesori Čestmir Dušek i Dubravko Jurić.

Ova škola odgojila je mnoge poznate muzičare, koji su osvojili mnogobrojna državna ali i međunarodna takmičenja. Neki od njih su: Denis Azabagić, Alen Garagić i Dejan Ivanović; pijanista Vladimir Valjarević i drugi. Jedan broj učenika po povratku sa školovanja na muzičkim akademijama izvan Tuzle, počeo je da radi u Srednjoj muzičkoj školi, tako da sadašnji kompletan nastavni kadar čine bivši učenici ove škole.