Osnovan Mostarski teatar mladih

Mostarski teatar mladih ili skraćeno MTM je osnovan 24. februara 1974. godine. MTM je organizator internacionalnog festivala autorske poetike "Dana Teatra Mladih" i inicijator osnivanja Centra za dramski odgoj BiH (CDOBiH). MTM je 1996. godine ustanovio i Međunarodnu nagradu za doprinos razvoju dramskog odgoja "Grozdanin kikot", koju je kasnije preuzeo CDOBiH. Nagrada se dodjeljuje 24. februara svake godine, na dan osnivanja MTM-a.