Četnici zauzeli Žepu

31. jula 1995. godine, srpski agresor je u potpunosti ovladao kompletnom teritorijom Žepe.

Poslije Srebrenice, još jedna zaštićena zona UN-a, Žepa je pala u ruke srpskog agresora koji je svoje gubitke u živoj sili nadomješčavao ubijanjem žepackih civila, uglavnom starijih i iznemoglih koji nisu mogli krenuti sa ostalim narodom prema slobodnoj teritoriji pod kontrolom Armije Republike BiH u Sarajevu i Kladnju.

Nakon strašnog genocida nad Bošnjacima od strane srpskog agresora, 11.07.1995., četnici su dakle, nastavili zauzimati teritorije i napadati bošnjačke civile. Zaista je žalosno da su snage UN-a sve to samo posmatrale.