Predsjedništvo BiH proglasilo neposrednu ratnu opasnost

Predsjedništvo je 8. aprila 1992. godine donijelo odluku o proglašenju neposredne ratne opasnosti, promijenjen je naziv Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina u novo ime države Republika Bosna i Hercegovina. Potom je osnovan Štab teritorijalne odbrane, utvrđeno zvanično obilježje - plavi štit sa zlatnim ljiljanima. Za komandanta Štaba teritorijalne odbrane imenovan je pukovnik Hasan Efendić, a za načelnika štaba pukovnik Stjepan Šiber. Za glavnog operativca imenovan je general Jovan Divjak.

Predsjedništvo je donijelo i Ukaz o potčinjavanju svih jedinica TO-a BiH do 15. aprila. Oni koji se ne jave do tog datuma, naznačeno je, smatraće se ilegalnim jedinicama.