Radio Sarajevo počeo sa emitiranjem programa

Četiri dana nakon oslobađanja Sarajeva, 10. aprila 1945. godine, sa radom je počeo Radio Sarajevo.

Ovdje Radio Sarajevo! Smrt fašizmu - sloboda narodu

Đorđe Lukić Cigo, spiker i tehničar, uspio je popraviti uništenu opremu koju je ostavio okupator. Njegove prve riječi koji je mali broj ljudi mogao čuti preko radio prijemnika su bile "Ovdje Radio Sarajevo! Smrt fašizmu - sloboda narodu". Do kraja 1945. godine program je trajao 6 sati i emitovan je u tri bloka: jutarnjem, podnevnom i večernjem.

Radio televizija Sarajevo

1969. godine sa radom počinje i Televizija Sarajevo. Za osnivanje oba medija najzaslužniji su Hamdija Pozderac i Branko Mikulić. RTV Sarajevo je bila ravnopravna članica Jugoslovenske radiotelevizije (JRT).

U oktobru 1991. godine, RTV Sarajevo je transformirana u RTV BiH, kao javno preduzeće. Nakon raspada Jugoslavije, RTV BiH izlazi iz JRT-a, a od 1. januara 1993. postaje aktivna članica EBU-a.

Danas se 10. april obilježava kao dan Radio-televizije Bosne i Hercegovine, koja je pravni slijednik nekadašnje RTV Sarajevo.

Krugovalna postaja Sarajevo

Prva radio stanica u Bosni i Hercegovini bila je Krugovalna postaja Sarajevo (KPS). Koja počinje sa radom 14. jula 1942. godine, sve vrijeme tokom II svjetskog rata, emitirala je program u službi NDH. Čula se u krugu od 300 kilometara od Sarajeva.