NATO bombardovao srpske položaje oko Goražda

10. aprila 1994. godine UN je naredio NATO snagama prvo bombardovanje srpskih položaja oko Goražda, gađana je skupina srpskih oklopnih vozila od kojih su tri uništena. Avioni NATO-a bombardovali su položaje koje je UN proglasila "sigurnosnom zonom". To je bila prva vojna akcija NATO snaga od osnivanja te vojne alijanse.