Objavljen prvi broj časopisa Behar

Časopis Behar pokrenut je 1900. godine. Osnivači Behara bili su Edhem Mulabdić, Safvet-beg Bašagić i Osman Nuri Hadžić, a štampanje lista finansirao je veletrgovac iz Tešnja Ademaga Mešić, kojeg su zbog toga smatrao vlasnikom Behara. List za pouku i zabavu kako je glasio podnaslov svoj prvi broj objavljen je 01. maja 1900. godine i neprekidno je izlazio deset godina (1910.), svakih 15 dana. Glavni urednici su bili Safvet-beg Bašagić (1900.), Edhem Mulabdić (1901-1906), Mehmed Džemaludin Čaušević (1907.), Musa Ćazim Ćatić (1908.), Ljudevit Dvorniković (1909-10.).

U periodu od maja 1927. do aprila 1945. časopis je dobio novo ime "Novi behar", a vlasnik je bila "Islamska dionička štamparija" i muslimansko kulturno društvo "Narodna uzdanica". List je donosio priloge iz područja književnosti, historije, islamske nauke... Urednici su bili Husejn Đogo Dubravić i Alija Nametak. Prvi broj lista štampan je takođe 1. maja 1927. godine. Izlazio je neprekidno sve do 1943. godine, a nakon toga izašlo je 6 brojeva. Novi behar odigrao je važnu ulogu u prosvjetnom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine.

Od 1993. godine časopis "Behar" izdaje Kulturno društvo Preporod.