Godišnjica smrti Envera Šakića

Enver Šakić rođen je u Sarajevo, 24. jula 1960. godine. Bio je komandir čete TO Stari Grad. Poginuo je 15. maja 1992. godine, na Alipašinom polju u Sarajevu, kao vojnik, na dužnosti komandira čete Teritorijalne odbrane Stari Grad - Sarajevo. Posthumno je odlikovan, 1994. godine, najvišim ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan" i  "Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima" i dodijeljen mu je čin majora.