Bitka na Sutjesci

Bitka na Sutjesci je trajala od 15. januara do 16. juna 1943. godine. Nijemci su nazvali taj plan Operacija Schwarz (Crno). Ova ofanziva je uslijedila nakon Operacije Fall Weiss (Bitka na Neretvi), koja nije uspjela ostvariti isti cilj: slomiti partizane i zarobiti njihovog vođu Josipa Broza Tita, Nijemcima poznatog kao "Walter" (što mu je bilo tajno ime prije rata u komunikaciji sa SSSR-om). U poslijeratnoj Jugoslaviji ta se operacija nazivala i Peta neprijateljska ofanziva.

Odbijanje te ofenzive je bila prekretnica za Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Protiv 127.000 vojnika, oklopnih vozila i 300 aviona borilo se 18.000 vojnika Jugoslavenske Narodnooslobodilačke vojske. Poginulo je više od trećine partizana. Među poginulim su komandant Sava Kovačević i potpredsjednik AVNOJ-a Nurija Pozderac.

Ovo je bila po obimu i po broju poginulih vojnika, najveća do tada preduzeta operacija na prostoru Jugoslavije, a karakteriše je krajnje zalaganje vojnika obje strane na izuzetno teškom terenu.