Osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu

Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu broj 675 o osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Tada su osnovana dva odsjeka: građevinski i arhitektonski. Članom 4. ove Uredbe ovlašćen je Komitet za fakultete, visoke škole i naučne ustanove, da može svojim rješenjem, uz saglasnost predsjednika Vlade, osnivati i druge odsjeke Tehničkog fakulteta.