Godišnjica smrti Besima Korkuta

Bosanskohercegovački književnik i teolog, a javnosti je poznat po prijevodiu Kur'ana na bosanski jezik. Besim Korkut rođen je 25. juna 1904. godine u Sarajevu gdje je završio i medresu. Od 1925. do 1931. godine proveo je na Univerzitet Al-Azhar u Kairu. Tokom života radio je u mnogim teološkim školama u BiH, kao nastavnik arapski jezik, stilistiku, šerijatsko pravo, akaid i historiju Islama. Od 1947. do 1950. radio je u Ministarstvu prosvjete Narodne vlade Bosne i Hercegovine i Komitetu za visoko školstvo i naučne ustanove. Uskoro po osnivanju Orijentalnog instituta Korkut prelazi na rad u Institut i tu ostaje do odlaska u penziju 1969. Penzionisan je u svojstvu naučnog saradnika ovog Instituta. Jedno vrijeme predavao je honorarno na Katedri za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Isticao se kao pristupačan i stručan predavač i pedagog. Kroz svoj rad, poznat je kao tvorac mnogobrojnih udžbenika kao što su Istorija islama, Pedesetogodišnjica i likvidacija Šerijatske sudačke škole u Sarajevu, Gramatika arapskog jezika za I i II razred klasičnih gimnazija. Korkut je u velikoj mjeri prevodio sa arapskog jezika, naročito iz arapske književnosti, u čemu mu je pomoglo poznavanje narodnog govora i njegove frazeologiju. Izdavačka kuća "Svjetlost" izdala je „Arapske šaljive pripovjetke i basne“ i „Indijske basne“, koje je preveo i za štampu priredio Besim Korkut. Izdavačka kuća "Dečja knjiga" u Beogradu, u biblioteci Kolibri, izdalo je osam knjiga iz Hiljadu i jedne noći, koje je sa arapskog preveo Korkut. Osim izdavačkih kuća "Svjetlost" još nekoliko njih, kao što su "Novo pokoljenje", "Veselin Masleša" ili "Džepna knjiga", izdavali su četiri knjige iz ciklusa „Hiljadu i jedna noć“, sve u prijevodu Korkuta. Indijske pripovijetke „Kalila i Dimna“ izašle su u stručno obrađenom prijevodu Korkuta. Kao kruna naučnog i prevodilačkog rada Besima Korkuta našao se svakako njegov kompletan prijevod Kur'ana na bosanski jezik na kojem je on radio više od jedne decenije. Umro je 02. novembra 1975. godine.