Puštena u promet željeznička pruga Šamac-Sarajevo

Izgradnja 242 km duge željezničke trase trajale je manje od osam mjeseci, od 1. aprila do 15. novembra 1947. godine.

Na pruzi je postavljeno 302 km kolosijeka, 288 skretnica, devet tunela, 107 popratnih zgrada i željezničkih stanica, 17 mostova, od koji 14 preko rijeke Bosne, a po jedan preko Spreče, Lašve i Save. Pruga je građena uz veliko učešće omladinskih radnih brigada, sastavljenih od mladih iz cijele Jugoslavije, kao i stranaca. Osim jugoslovenske, na pruzi su radile omladina Poljske, Čehoslovačke, Bugarske, Grčke, Rumunije, Mađarske, Engleske, Italije, Francuske, Danske, Švedske.Ukupan broj omladinaca koji je učestvovao na radu je bio oko 211.381 brigadira svrstanih u 887 omladinskih radnih brigada. Na pruzi je istovremeno u toku gradnje radilo 170 inženjera, 157 tehničara i 6.000 raznih stručnih radnika. Rukovodstvo omladine izradilo je raspored dolaska i odlaska omladinskih radnih brigada koje su učestvovale na izgradnji pruge, što je omogućilo ravnomerno odvijanje radova. Prema tome planu brigade su radile na pruzi u tri smjene, a svaka smjena je imala dvije grupe izuzev treće smjene koja je imala tri grupe.

Pruga se gradila pod parolama:"Mi gradimo prugu - pruga gradi nas“"Šamac - Sarajevo, to je naša meta, izgraditi prugu još ovoga ljeta"."Šamac -Sarajevo, to je naša dika, izgraditi prugu sve do Dubrovnika.

"Pruga Šamac-Sarajevo je dio projekta Panevropskog koridora Vc koji povezuje Budimpeštu, preko Osijeka, Sarajeva sa lukom Ploče.