Dan rudara Bosne i Hercegovine

Dan rudara u Bosni i Hercegovini je iniciran 21. decembra 1920. godine kada su rudari više bosanskohercegovačkih rudnika stupili u generalni štrajk zbog nametnutih teških uslova rada.

Rudari iz Tuzle, Zenice, Mostara, Breze i drugih bh. gradova postavili su dva osnovna cilja:

1. povećanje nadnice za 30%

2. povećanje porodičnog doplatka sa 2 na 4 krune

Ovi zahtjevi, ekonomskog karaktera, bili su odgovor na visok skok cijena osnovnih životnih namirnica koji je u kratkom vremenskom periodu dosegao čak 80% razlike. Borba za osnovna radnička prava je bila duga i mukotrpna, a koliki je bio značaj Dana rudara pokazuje i ova fotografija koja se čuva u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Na njoj je prikazana proslava Dana rudara u Kreki 1959. godine.