Osnovana Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu

Akademija scenskih umjetnosti započela je svoj rad 29. decembra 1981. godine.
Potreba za Akademijom javila se iz razloga što, prema podacima iz 1981. godine, bosanskohercegovačko pozorište imalo je 180 zaposlenih, ali od toga samo 24 je imalo završenu odgovarajuću školsku spremu.

Tako je 1981. godine upisana prva generacija studenta na odsjeku glume.
1989. godine otvara se i odsjek za režiju, a 1994. odsjek za dramaturgiju.

Dvije osobe su bile angažovane za otvaranje Akademije: Radoslav Zoranović direktor Zajednice profesionalnih pozorišta i prof. Zvonko Petrović (tadašnji direktor SIZ-a za visoko obrazovanje).
Prvi nastavnički kadar Akademije scenskih umjetnosti sačinjavali su: dekan -  dr. Razija Lagumdžija, prodekan – Borislav Stjepanović,  dr. Miroslav Avram, Mladen Materić, Gojko Bjelac, Zvonko Petrović i Petar Gleđa. Kako se Akademija razvijala tako se proširivao i broj predavača, kao što su: Emir Kusturica, Admir Glamočak, Miralem Zupčević, dr. Nenad Vuković, dr. Dževad Karahasan.

U novembru 1984. godine počinje sa radom otvorena scena "Obala" koja je zamišljena kao labaratorij u kojem će studenti Akademije obavljati svoju praktičnu nastavu i javno prikazivati svoj umjetnički angažman.  Međutim "Obala" uz pomoć sutdenata i nastavnika Akademije scenskih umjetnosti postaje jedna od kultnih sarajevskih pozornica.