Počeo sa radom Tehnološki fakultet Banja Luka

Tehnološki fakultet Banja Luka  osnovan je 12.02.1975., a počeo sa radom 23.11.1975.. Tehnološki odsjek , sa smjerom hemijska prerada drveta, formiran je na Tehničkom fakultetu u Banjoj Luci 1962. godine. U sastavu Tehnološkog odsjeka, od školske 1971/72. godine, počinje sa radom i Smjer biotehnološko-prehrambeni, a školske 1975/76. Smjer hemijska prerada drveta se prevodi u hemijsko-tehnološki smjer.
Od 1975. godine, Tehnološki fakultet se nalazi u sastavu Univerziteta u Banjoj Luci. Januara 1977. godine, postojeći smjerovi prerastaju u odsjeke: Hemijsko-tehnološki i Biotehnološko-prehrambeni. Odsjek tekstilno inženjerstvo formiran je 1987. godine, a školske 2010/11. godine, počeće sa radom studijski program Grafičko inženjerstvo.