Ukinuta željeznička pruga Doboj - Tuzla - Simin Han

Pruga Doboj – Tuzla – Simin Han izgrađena je i puštena u saobraćaj 29. aprila1886. godine. Dio pruge Tuzla – Simin Han ukinut je 1945. godine. Gradnja normalne pruge od Doboja do Tuzle započela je 1947. godine, a uporedo sa izgradnjom te pruge parcijalno je ukidana uzana pruga. Krajem 1950. godine normalna pruga je završena i puštena u saobraćaj 28. marta 1951. godine, a uzana pruga cje u cjelosti demontirana i ukinuta.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.