Ukinuta pruga Zavidovići - Olovo - Han Pijesak

Pruga Zavidovići – Olovo – Han Pijesak – Kusače dolaskom Austro – Ugarske monarhije izgrađena je kao šumsko – industrijska pruga za eksploataciju drveta. Poslije drugog svjetskog rata i ova pruga se uključuje u mrežu pruga jugoslavenskih željeznica i postaje javna pruga za prijevoz putnika i tereta. 1. oktobra 1967. godine ukinuta je pruga između Han Pijeska i Kusača, 1. aprila 1968. godine između Olova i Han Pijeska, a 1.juna 1970. godine posljednja dionica pruge između Zavidovića i Olova.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.